Ю. Киселев: потенциал географии используют мало

Автор: Юрій Кисельовзаведующий кафедрой геодезии, картографии и кадастра, Уманский национальный университет садоводства.

150 років Українському географічному товариству: ювілей на тлі проблем.

Минає 150 років від дня заснування Південно-Західного відділу Імператорського географічного товариства, тобто, по суті, Українського географічного товариства. Вік більш ніж поважний.

Годі й перелічувати наукові здобутки Товариства та його досягнення в царині відстоювання української національної ідентичності в часи нашої бездержавності. Хоча перший період діяльності Товариства тривав лише три роки – Південно-Західний відділ було закрито одразу після видання Олександром ІІ сумнозвісного Емського указу, – проте, зроблено було надзвичайно багато.

Внесок у справу українського Відродження був різнобічний, адже провідними членами Товариства були тоді історик Володимир Антонович, етнограф Федір Вовк, публіцист Михайло Драгоманов, композитор Микола Лисенко, поет, автор тексту нашого національного гімну Павло Чубинський – чи не весь цвіт тогочасної національної інтеліґенції…

Після багатьох років небуття, викликаного переслідуваннями царського, а згодом – тоталітарного сталінського режимів, життя Українського географічного товариства було відновлене вже після Другої світової війни.

Як за доби совєтської влади, так і в часи незалежної України перед ним фактично стояли два головні завдання – захищати національні пріоритети в розвитку географії в Україні та утверджувати географію як фундаментальну світоглядну науку перед чиновниками від освіти.

І життя показує, що, принаймні, останнє завдання лишається на часі – скільки разів географію намагалися винести на марґінеси як щось ніби другорядне й несучасне, і так само тепер її скасовують із переліку предметів, які виносяться на НМТ.

Недостатньо використовується потенціал географії в умовах воєнного часу – як теоретичної основи геополітики та геостратегії.

Отже, українським ученим і практикам ще сила-силенна роботи в напрямку забезпечення для географії належного їй місця в системі наук і повсякденному житті.

Але прорвемося, колеги! З ювілеєм!

Оригинал