Е. Вишнякова: почему Украине нужен опыт Израиля

Автор: Елена Вишнякова, почетный консул Латвии в Украине, детский психолог.

Україна має стати «другим Ізраїлем» не тільки в контексті розвитку воєнної галузі, але й освіти.

Перейняти досвід Ізраїлю в галузі освіти для України є дуже важливим завданням, яке може сприяти розв'язанню багатьох проблем української освіти та відкрити нові можливості для розвитку країни. Чому?

По-перше, Ізраїль зосереджується на практичній складовій навчання. Україні, як і багатьом іншим країнам, не вистачає практичного досвіду, а основним акцентом в українській освіті є теорія.

Своєю чергою, Ізраїль використовує у своїй освіті методи активного навчання, такі як дискусії, практичні заняття та дослідницькі проекти, що дозволяє учням здобувати практичний досвід ще на стадії навчання у школі.

По-друге, Ізраїль має сильну систему додаткової освіти, яка допомагає учням розвиватися не лише в академічній, але і в інших галузях. Українські школярі також можуть скористатися різноманітними курсами підвищення кваліфікації та інтерактивними навчальними програмами.

По-третє, Ізраїль зосереджується на розвитку STEM-освіти (наука, технологія, інженерія та математика). Ізраїль став однією з провідних країн у галузі наукових досліджень та технологічного розвитку. Україна також здатна стати однією з провідних країн у цій галузі, якщо візьме на озброєння досвід Ізраїлю.

Нарешті, застосування досвіду Ізраїлю у галузі освіти також дозволить Україні більше зосередитися на розвитку громадянського суспільства та підвищенні рівня свідомості громадян. Освіта в Ізраїлі охоплює розвиток соціальних та етичних навичок учнів, що є дуже важливим для формування демократичної та цивілізованої суспільної поведінки.

Крім того, варто запозичити наступні моделі та практики, якими користуються ізраїльські школи:

  • Вивчення сучасних технологій

Ізраїль займає лідерську позицію в галузі освіти, зокрема, у дослідженні науки та технологій. Ізраїльська освіта базується на сильних фундаментах, таких як зосередження на створенні кращих умов для навчання, високі вимоги до учнів та викладачів, а також застосування новітніх технологій. Уроки у Ізраїлі орієнтовані на розвиток критичного мислення, розуміння проблем та пошук шляхів їх вирішення.

Україна може перейняти досвід Ізраїлю у галузі використання технологій у навчанні. Ізраїльські школи використовують комп'ютерні програми, відеоконференції та онлайн-курси для поліпшення якості навчання.

Також важливою складовою успіху Ізраїлю є розробка унікальних методик навчання, які покращують якість освіти та сприяють формуванню високоінтелектуальної молоді.

  • Підприємництво та інновації

Українська освіта може перейняти ізраїльський досвід у галузі формування підприємницьких навичок. У Ізраїлі навчання підприємництву та інноваціям є невід'ємною складовою освіти, яку здійснює держава.

Уроки підприємництва та інноваційної діяльності допомагають учням розуміти сутність бізнесу та процесів інноваційного розвитку, а також розвивати в них навички лідерства, комунікації та творчості.

  • Культурний діалог

Ізраїль також успішно розвиває міжнародну співпрацю в галузі освіти, яка допомагає не тільки покращувати якість навчання, але й сприяє формуванню культурного діалогу та взаєморозуміння між народами. Україні також варто взяти на озброєння досвід Ізраїлю у питаннях міжнародної співпраці в галузі освіти.

  • Модель «Світлофор»

Зазвичай система «світлофор» складається з трьох кольорів: зеленого, жовтого та червоного. Зелений колір вказує на те, що учень успішно засвоїв матеріал та може переходити до нових тем. Жовтий колір означає, що учень засвоїв матеріал, але потребує додаткових зусиль, щоб зміцнити свої знання та навички. Червоний колір вказує на те, що учень не засвоїв матеріал та потребує додаткового часу та допомоги вчителя. Як це працює? Учитель просить кожного підняти карточку, яка б відображала рівень його засвоєння матеріалу. Червоний – нічого не зрозумів, жовтий – зрозумів, але пояснити не можу, зелений – опанував матеріал і може пояснити його своєму товаришеві. Дітей розділяють на групи таким чином, щоб ті, хто зрозуміли, пояснювали матеріал тим, хто не зрозумів.

  • Патріотичне виховання

Однією з важливих складових системи освіти в Ізраїлі є патріотичне виховання. Це означає, що в школах країни великий акцент ставиться на формування національної ідентичності, патріотизму та готовності захищати свою країну.

Важливо звернути увагу на наступні аспекти:

  • Формування національної ідентичності. Школи мають активно працювати над тим, щоб учні розуміли свої коріння та культурну спадщину, а також відчували гордість за свою країну. Важливо створити умови для того, щоб учні вивчали історію та культуру своєї країни, дізнавалися про відомих діячів та винаходи, які зробили їх країну відомою у світі.
  • Розвиток громадянської свідомості. Важливо вчити учнів бути активними громадянами, які здатні впливати на розвиток своєї країни. Школи мають працювати над тим, щоб учні знали свої права та обов'язки, були знайомі з процесами демократії та уміли брати участь у громадських обговореннях та акціях.
  • Готовність захищати свою країну. Важливо формувати у молодого покоління готовність до захисту своєї країни у разі потреби. Школи мають працювати над тим, щоб учні були знайомі з історією своєї країни та військовими традиціями, розуміли, чому важливо захищати свою країну та були готові допомогти у разі потреби.

Отже, Ізраїль є взірцем у галузі освіти, який може бути використаний для покращення української освіти. Перейняти досвід Ізраїлю у галузі використання технологій, розвитку підприємницьких навичок та STEM-освіти, а також розвиток міжнародної співпраці — це лише деякі з можливих напрямків покращення української освіти.

Однозначно, Україна має стати «другим Ізраїлем» не тільки в контексті розвитку воєнної галузі, але й освіти.